16 สิงหาคม 2562 เขื่อนลำแชะวิกฤติเหลือน้ำร้อยละ 21 เตรียมหยุดการส่งน้ำ

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_465411/
สถานการณ์น้ำภายในอ่างเก็บน้ำลำแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นหนึ่งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัด ล่าสุดระดับน้ำยังคงลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงและภัยแล้ง โดยข้อมูลจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ พบว่าปริมาณน้ำเหลืออยู่ภายในอ่างลำแชะ อยู่ที่ 59 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 21 ของความจุกักเก็บทั้งหมดที่ 275 ล้าน ลบ.ม. และยังต้องรับภาระการส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ อุตสาหกรรม และการเกษตร อีกวันละกว่า 1 ล้าน ลบ.ม. แต่กลับไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่อ่างฯ มาสมทบ จึงทำให้ปริมาณน้ำลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว จนเห็นสิ่งปลูกสร้างของชุมชนเดิม ก่อนที่จะมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ รวมถึงตอไม้ใต้น้ำโผล่ขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งสถานการณ์น้ำภายในอ่างเก็บน้ำลำแชะปีนี้ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำ มีปริมาณฝนและน้ำที่ไหลเข้าสู่อ่างน้อยกว่าค่าเฉลี่ยอย่างมาก มีปริมาณฝนตกเหนืออ่างฯแค่ 348 มิลลิเมตรเท่านั้น จากค่าเฉลี่ยทั้งปีที่ 1,115 มิลลิเมตร ทำให้มีน้ำไหลลงอ่างฯ 21.6 ล้าน ลบ.ม. จากค่าเฉลี่ยทั้งปีที่ 210 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งหากยังไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มปริมาณน้ำในพ้นภาวะวิกฤตินี้ไปได้ ทางอ่างเก็บน้ำลำแชะจำเป็นต้องเตรียมหยุดการส่งน้ำเพื่อการเกษตรในเร็วๆนี้